VALG VNF REPRESENTANTSKAP 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

VALG AV REPRESENTANTSKAP TIL VNF.

 

Vi minner om utsendt brev angående valg av representantskap til Vest Norges Fiskesalgslag for de neste fire årene. 

Mottatt stemmeseddel må være sendt til VNF senest 20.01.2020.

Tidspunkt for årsmøtet er satt til 23.04.2020.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 57 85 59 50 

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.