Justering av produktavgiften 2. halvår 2024.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringane er i revidert nasjonalbudsjett vedtatt økt med 0,1% til 2,0%

For stortingsvedtak 14.desember 2023 nr. 2064 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2024 er det i stortingsvedtak 21.juni 2024 gjort endring i sats for 2024 for produktavgift til 2,0 %.

 Den nye avgiftssatsen skal være gjeldende for leveranser fra og med 1.juli 2024.

Siste nytt