Ressursregistrering ved landing av leppefisk 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk 2019

 

Vedlagt informasjon finner du ved å trykke her:

I tillegg så viser en til:

Havressurslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressurslova

Forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-14-1979?q=leppefisk

Landingsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften

Siste nytt