Fellesnevnere for torskesuksesser

Publisert: av Kenneth Karlsen

To av de største produktkategoriene av norsk torsk i europeisk dagligvarehandel har en rekke fellesnevnere. Norsk fiskeindustri kan ta lærdom av disse i sitt videre arbeid med markeds- og produktutvikling.

Les mer om dette i Fiskeribladet her

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.