Norske fiskere er Nordens beste

Publisert: av Kenneth Karlsen

Norske fiskere er best i Norden til å følge reglene om å melde fra om tap av fiskeredskap. Det erfarer vi i nettverket Clean Nordic Oceans (CNO).

Likevel ønsker Fiskeridirektoratet at fiskerne skal bli enda bedre.

– Selv om vi har Nordens beste fiskere, er det dessverre slik at vi fremdeles finner redskap som er dumpet eller ikke meldt tapt. Det viser at det fortsatt er rom for forbedring, sier seniorrådgiver ved utviklingsseksjonen i direktoratet, Gjermund Langedal.

70 prosent leveres tilbake til eier

Norge er det eneste nordiske landet som følger opp fiskernes meldinger om tapt redskap med årlige opprenskingstokt ledet av Fiskeridirektoratet.

Dette er en god løsning for resirkulering og gjenbruk av fiskeredskap, og det bidrar til et godt samarbeid mellom fiskere og myndigheter for å redusere marin forsøpling i våre havområder.

– Hele 70 prosent av det vi tok opp i 2018 av garn og teiner, i tillegg til trål og snurrevad, ble levert tilbake til eier, forteller Langedal.

Nye og bedre løsninger kommer

Fiskeridirektoratet jobber for å finne flere gode løsninger for tilbakelevering i 2019.

– Hvis alle redskap blir brukt lovlig og alle tap blir meldt inn, gir det myndighetene det beste utgangspunktet for å rydde redskap og finne gode løsninger for resirkulering, sier Langedal.

Opprensking av tapte fiskeredskap er kostbart og direktoratet arbeider for å redusere behovet for å rydde havet. Visste du at det pågår:

  • arbeid med å utvikle løsninger for at du selv lettere kan finne redskapen din ved tap
  • testing av nedbrytbare garn
  • arbeid med nedbrytbare løsninger i alle former for teiner, som rømningshull ved tap
  • arbeid med løsninger som gjør det lettere for deg å melde fra om tap
  • kartlegging av mulige løsninger for fiskeredskap som ikke kan gjenvinnes
  • kartlegging av mulige metoder for fremtidsrettet merking av selve fiskeredskapen

–  Alle er enige om at tap av fiskeredskap er uønsket og foreløpig er den «norske løsningen» der fiskerne rapporterer og direktoratet fjerner den mest effektive for å redusere både spøkelsesfiske, fare for fasthekting i gamle redskap og fare for at redskapen til slutt ender opp som mikroplast, sier Langedal.

Langedal kommer med en sterk oppfordring til alle om å melde fra om tapte fiskeredskap nå på tampen av vintersesongen.  

– Skulle uhellet være ute så finner du kunnskapsrike og hyggelige mennesker på Kystvaktsentralen som tar imot din tapsmelding på telefon: 07611. 
Meld alltid fra om tapte redskaper, oppfordrer Langedal.

Les artikkelen her

Siste nytt