Nytt utvalg om fremtidens fiskerikontroll

Publisert: av Kenneth Karlsen

Regjeringen har i dag satt ned et offentlig utvalg som skal utforske hvordan vi ved hjelp av ny teknologi og metoder kan dokumentere nødvendige data gjennom verdikjeden, fra fjord til bord.

 

Kan ny teknologi gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt? Det er et av spørsmålene et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på.

-  Som en av verdens største sjømatnasjoner, så er kampen mot ulovlig fiske spesielt viktig for Norge. Her har vi markert oss internasjonalt i flere år. Nå ønsker vi å gå foran og vise vei på hjemmebane, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Viktige sjømatmarkeder stiller i dag stadig strengere krav til dokumentasjon på at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri og tilfredsstiller strenge kvalitets- og miljøkrav. - Forbrukerne må vite at sjømat fra Norge er lovlig fisket og omsatt og trygg å spise, sier Sandberg.

Regjeringen har i dag satt ned et offentlig utvalg som skal utforske hvordan vi ved hjelp av ny teknologi og metoder kan dokumentere nødvendige data gjennom verdikjeden, fra fjord til bord. Utvalget skal også se på hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene og forbedre evnen til å avdekke og straffe de som med viten og vilje bryter loven. Målet er å få en mer effektiv nasjonal kontroll, en enklere hverdag for næringa og økt tillit til norsk sjømat i krevende sjømatmarkeder.

Direktør Magnar Pedersen i forskningsinstituttet Nofima skal lede utvalget. Han har lang fartstid fra ulike roller i norsk fiskerinæring.

Utvalget består av 10 eksperter med relevant kunnskap fra næring, forvaltning og akademia. De operative kontrollmyndighetene er ikke med i utvalget, men vil bli involvert i arbeidet. Det vil også næringens organisasjoner og andre interessenter. Næringsaktørene i utvalget representerer ikke parter eller organisasjoner.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet vil stå for sekretariatsfunksjonen. Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. september 2019.

 Mandat for offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll (pdf-format)

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø
  • Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal
  •  Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland
  • Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim
  •  Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø
  • Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre
  • Skipper Per William Lie, Fjell
  • Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord
  • Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, Oslo
  • Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo, Tønsberg

Kort om utvalgets medlemmer (pdf-format)

Siste nytt