Skagerakfisk SA og Rogaland fiskesalgslag SA slår seg sammen

Publisert: av Kenneth Karlsen

Årsmøtene i Skagerakfisk og Rogaland Fiskesalgslag har vedtatt å fusjonere de to samvirkeforetakene med virkning fra 1.1.2020.

Fusjonen innebærer at førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser fra svenskegrensen til og med Rogaland samles i ett salgslag. 

- Vi er svært glade for at vi nå har kommet i mål med denne prosessen, uttaler styreleder i Skagerakfisk, Jan Bredsand. Fiskeriene våre har mange fellestrekk, og dette i seg selv gir godt grunnlag for en fusjon. Partene har betydelig felles økonomisk og forvaltningsmessig interesse i viktige fiskeslag sør for 62 grader N. De to salgslagene ser seg derfor godt tjent med en fusjon, sier Bredsand. 

- Styreleder i Rogaland Fiskesalgslag, Frank Midtbø, understreker at formålet med fusjonen er å skape en mer robust og effektiv salgsorganisasjon for fiskerne. Det er videre viktig å stå bedre rustet til å møte krav fra myndigheter og markeder. 

Bredsand og Midtbø fremhever at de to salgslagene gjennom en fusjon vi ha gode forutsetninger for å utvikle best mulige tjenester for fiskerne, samt å legge til rette for maksimal verdiskaping av den fangst som daglig landes fra fiskeflåten. 

Kontaktpersoner: 
Jan Bredsand, styreleder Skagerakfisk SA, tlf 905 06 393 
Frank Midtbø, styreleder Rogaland fiskesalgslag SA, tlf 412 15 918

Siste nytt