SUSPENSJON AV MSC PÅ NORDSJØTORSK

Publisert: av Kenneth Karlsen

Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen

Torsk fanget i Nordsjøen av norske fiskere har siden juni 2018 kunnet benytte MSC-sertifikatet i markedsføringen av sine produkter. Denne sertifiseringen kom i stand da de senere årenes bestandsråd tilsa at nordsjøbestanden nådde opp til Marine Stewardship Councils standard for bærekraftig fiske. I etterkant har imidlertid ICES rådgivningen tilsagt en synkende bestand, og det siste rådet fikk sertifiseringsselskapet DNV GL til å iverksette en «fremskyndet revisjon».  Resultatet av denne revisjonen foreligger nå, og DNV GL varsler med det en suspensjon av MSC-sertifikatet på nordsjøtorsk fra og med 24.10.2019.

Suspensjonen gjelder torsk fanget sør for 62 grader i ICES område IIIa og IV. Nordsjøtorsk er en del av et MSC-sertifikat som også gjelder sei, lysing og hyse. Disse artene berøres ikke av suspensjonen.

Vi henstiller alle kjøpere av fisk sør for 62 grader å merke seg denne informasjonen og gjøre eventuelle endringer i sin produksjon, emballasje og kommunikasjon innen suspensjonsdatoen 24.10.2019. Vi bemerker også at sertifisert fisk som er landet og lagret før denne datoen fremdeles kan omsettes som sertifisert, så lenge fangstdato har blitt dokumentert ved første omsetningsledd.

 

For mer informasjon:

Tor Bjørklund Larsen

Miljørådgiver, Norges Fiskarlag

[email protected] / 98033041

Siste nytt