Ulovlig salg av sjømat på Facebook

Publisert: av Kenneth Karlsen

Ofte blir Fiskeridirektoratet tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

Viser til nyhetssiden til Fiskeridirektoratet:

Salg av skjell uten at disse er sjekket for gift kan være direkte helsfarlig og Fiskeridirektoratet ser fra tid til annen at privatpersoner tilbyr for eksempel kamskjell i lukkede grupper på Facebook. Bildet under er hentet fra en privat facebookprofil som tilbyr kamskjell til folk i Trondheim og omegn.

ulovleg-sal-sjomat-02-region-midt.JPG

Det er viktig å understreke at skjell skal testes og godkjennes før de tilbys for salg.

Salg skal skje via salgslag

Alt salg av sjømat skal skje via et av de seks salgslagene i Norge. Dette er regulert i fiskesalgslagslova og brudd på loven eller forskrifter som er hjemlet i den kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Ved grove brudd kan straffen bli fengsel i inntil seks år.

Ulovlig salg av fisk og annen sjømat rammer i første omgang de som skal leve av å drive fiske og omsette den til forbrukerne. Ved salg utenom de offisielle salgskanalene får de redusert sin mulighet til å tilby sine produkt. Men i tillegg vil ulovlig salg kunne utgjøre en helsefare fordi verken fisken, skjellene eller skalldyrene har gjennomgått en kvalitetsjekk slik produkter fra godkjente aktører har.

Siste nytt