VALG - ÅRSMØTEUTSENDINGER 2024-2027

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Valget av nye årsmøterepresentanter pågikk i perioden  20.02 -  05.03. Valget er nå avsluttet og stemmene telles. 

 

Da har vi avsluttet valget av nye årsmøteutsendinger og stengte valglokalet ved midnatt 05.03.

44% av de stemmeberettige benyttet sin stemme og det er vi veldig fornøyde med. 

Etter 14 dager med mulighet for å stemme endte deltagelsen slik:

Nordfjord:        30 av 76    39% deltagelse

Sunnfjord:        47 av 109  43% deltagelse

Sogn:                11 av 22   50% deltagelse

Nordhordland     39 av 83  47% deltagelse

Sunnhordland     56 av 123  46% deltagekse

SUM               183 av 413  44%

Valgstyret som er styret går igjennom valgresultatet på styremøtet 13.03. og godkjenner valget. De nye representantene tiltrer etter kommende årsmøte 16.04.

 

 

 

 

Siste nytt