Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fiskeridirektoratet har, utfra kravene i forskriften, utarbeidet en foreløpig liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe. Man kan søke om deltakeradgang selv om man ikke står på listen og man kan søke om dispensasjon hvis man oppfyller vilkårene for det. Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon er 5. mai.

Trykk her for å komme direkte til Fiskeridirektoratet sin side

Leppefisk i yrkesfiske

Siste nytt