Nytt ekstranett og innføring av elektronisk signering

Publisert: av Kenneth Karlsen

Vest-Norges Fiskesalslag har lansert nytt Ekstranett.

Dette medfører ny påloggingsmetode for føring av landings- og sluttsedler.

Pålogging vil nå bestå av personlig e-mail adresse og et passord som blir generert og sendt ut fra VNF. Det er viktig at alle kjøpere tar kontakt med salgslaget slik at vi får sendt ut dette så snart som mulig, til hver enkelt bruker.

Ta gjerne kontakt på [email protected]

Fra og med 1.januar 2020 setter VNF i gang rutine med elektronisk signatur på alle landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer (som fortsatt vil kunne brukes i en kort overgangsperiode).

 

Dere som trenger tilgang til nye Ekstranett og som lager landings- og sluttsedler trenger 2 apper på telefonen:

Auth0 Guardian

Appen laster du ned fra App Store (Iphone/Ipad) eller Google Play. 

Vi innfører sikker pålogging med multifaktor autentisering. Dvs at i tillegg til brukernavn og passord så vil Ekstranett alltid sende en pushmelding til mobiltelefonen din som du må akseptere.

Bruk gjerne en PC første gang du logger deg på. PC pålogging gjør det lettere å aktivere Auth0 Guardian app’en.

Bruksanvisning til førstegangspålogging finner du her:

Instruksjonsvideo finner du her:

 

CatchSign

For å kunne signere elektronisk må en laste ned appen CatchSign. Den laster du ned fra App Store eller Google Play. Du lager din egen signerings-ID når du er innlogget på det nye Ekstranettet. Du kan også lage slik signerings-ID til andre, f.eks personer hos dere som skal føre sedler eller til fiskere som skal levere fangst hos dere. Klikk på hode ikon oppe i høyre hjørne – deretter blyant ikon – så OPPRETT BRUKER. Fiskere som har brukt CatchSign ved levering gjennom salgslagene tidligere, har allerede en signerings-ID og trenger ikke opprettes på nytt.

Salgslaget kan også være behjelpelig med å lage signeringsbrukere.

Signerings-ID vil alltid være din fødselsdato + de 3 første bokstaver i etternavn og de 3 første bokstaver i fornavn. Systemet genererer dette ut fra opplysningene som blir lagt inn i registreringen. Passord opprettes av bruker ved førstegangs registrering.

For å fullføre en seddel og sende den til godkjenning, må man sette inn både kjøpers- og fiskers signatur. Begge parter vil da få en pushmelding på mobiltelefonen der en kan se den ferdige seddelen og signere den. Kjøper må signere før fisker mottar melding. Seddel blir sendt automatisk inn til salgslaget når begge parter har signert.

Mer info og instruksjonsvideo finner du her:

Den elektroniske signaturløsningen er godkjent av Fiskeridirektoratet etter søknad fra Norsk Villfisk (Samarbeidsorgan for salgslagene) og tas i bruk av alle salgslag som en felles standard. Siden løsningen skal være standard for alle salgslag, trenger bruker av systemet bare å registrere sin brukeridentitet 1 gang, og denne benyttes da ved signering av sedler i alle aktuelle salgslag.

Gjeldende landingsforskrift (J-130-2018) §8 angir hvem som skal signere på slutt- og landingsseddelen, og når den skal signeres. Ved elektronisk signering av landingssedler er det mottaker som fyller ut landingsseddelen og som signerer seddelen sammen med den som lander. For sluttsedler er det kjøper som fyller ut sluttseddel og som signerer sluttseddel sammen med fisker. For fryst fisk som landes på nøytrale lagre, vil det være VNF som signerer sluttseddel på vegne av kjøper.

Vi ønsker å presisere at brukernavn og passord til bruk ved elektronisk signering skal håndteres strengt personlig, og at denne informasjonen ikke meddeles uvedkommende, verken kollegaer eller andre.

Dere må også huske landingsforskriftens krav om at sedlene skal være signert før fartøyet forlater mottaksstedet.

Vi minner om at hvert selskap er ansvarlig for at det kun er autorisert person som kan signere seddel på vegne av selskapet. Partene må kunne ha tillit til at hver elektronisk signatur – egne så vel som motpartens – skal være juridisk bindende.

Vest-Norges Fiskesalslag fritar ikke partene fra deres lovfestede plikter til å utfylle landings- og sluttsedlene på en korrekt måte.

Siste nytt