Fiskepølse og sang

Publisert: av Kenneth Karlsen

Nybakt fiskeriminister Tom Harald Nesvik klemte til da Norsk Villfisk inviterte til sjømatfest for å få fisk tilbake på middagsbordet. Det ble servert både ferske verdiskapingstall – og nystekt fiskepølse fra scenen.

 

Nybakt fiskeriminister Tom Harald Nesvik klemte til da Norsk Villfisk inviterte til sjømatfest for å få fisk tilbake på middagsbordet. Det ble servert både ferske verdiskapingstall – og nystekt fiskepølse fra scenen.

Norsk villfisknæring bidro til landets verdiskaping med 37,4 mrd. kroner i fjor. Den kan vise til en sammenhengende vekst de siste fire årene på 38 prosent. Ser man på det siste tiåret, er det snakk om en fordobling.

- Denne suksesshistorien er verdt en egen sang, sier Sveinung Flem, leder i Norsk Villfisk som er et samarbeidsorgan for de seks fiskesalgslagene i landet.

Tallene er hentet ut av en ringvirkningsanalyse om fiskeflåtens betydning, utført av SINTEF.

- Sjømatnæringen er viktig for Norge og kysten og bidrar til distriktsarbeidsplasser og verdiskaping fra nord til sør. Det er klart jeg ikke kunne la være å stille opp for å løfte frem denne særdeles viktige næringen, sier Nesvik, som understreker at han kommer til å omtale seg selv som sjømatminister fremover.

Vil nå de unge
En krone skapt i flåten er to kroner skapt på land, og en arbeidsplass på flåten er to skapt på land, ifølge Norsk Villfisk. Men norsk sjømatkonsum er på vei ned.

- Næringen en del av en større helhet for å skape en levende kyst. Gleden ved og smaken av den gode sjømat går gjerne i arv, men for stadig færre. Vi mister våre egne på veien, forbrukere må nås på en annen måte enn tidligere. De unge snur ryggen til fisk og annen sjømat. Det er en trend vi vil snu, sier Flem.

Det er et paradoks at sjømatkonsumet i sjømatnasjonen Norge går ned, slik han ser det. Det er et mål å skape mer innovasjon i villfisknæringen, for å nå nye målgrupper. Sjømatfesten la opp til en grundig og god diskusjon om hvordan man kan få befolkningen generelt, og unge spesielt, til å spise mer sjømat. Publikum ble i tillegg forført med sjømatpølser og Jørn Hoels egenkomponerte sang om rognkjeks, med fiskeriminister Nesvik som korist.

Bildetekst: Bjarne Håkon Hansen var hentet inn for å kvalitessikre pølsene av hyse som Jørn Hole hadde komponert. Sammen med ministeren kokkelerte Jørn Hoel og her ser vi at han følger spent med på om produktet får tommel opp fra pølse-Hansen.

Hoel avslører at han vokste opp med fisk på middagsbordet.

- Jeg spiste fisk fra mandag til søndag og hatet det. Men som voksen har jeg gjenoppdaget fisken. Nå savner jeg at myndigheter og produsenter, at alle jobber sammen for å løfte norsk sjømat. Jeg aksepterer ikke at de ikke leverer det jeg vil ha – et variert og bredt tilbud av de fantastiske råvarene næringen faktisk kan tilby, sier sangeren.

Kort om Norsk Villfisk
 Tidl. Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd 
 Ansvarlig for arrangementet
 Organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge 
o Norges Råfisklag
o Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
o Vest-Norges Fiskesalslag
o Rogaland Fiskesalgslag
o Skagerakfisk
o Norges Sildesalgslag
 Landets ca. 11.000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene
 Den villfiskbaserte verdikjeden inkluderer fiskeflåten i tillegg til leverandør-, foredlings- og eksportleddet.

Kontaktpersoner
Sveinung Flem, Leder i Norsk Villfisk
Adm. direktør i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Tlf: 900 94 510
E-post: [email protected]

Siste nytt