Rundskriv 13-2021 Regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten ombord.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fra og med kvoteåret 2022 innfører de tre salgslagene Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag auksjonsplikt på 50 % av kvoten på torsk og sei.