Rundskriv 19-20 Krav om elektronisk signering

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Kravet om elektronisk signatur på landing- og sluttseddel ble tatt inn i forskriften 27.02.2020 Ref. Landingsforskriftens §8a med ikrafttredelse 1. mars 2020.